לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,
הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ד' אדר א' (11.02.2019) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:
 

  • 19:00- ועדת תכנון ובנייה
  • 20:00 - ישיבת מועצה


אישור פרוטוקול דצמבר 2018
צו אלוף
סקר טבע עירוני
כביש דקל ג'
סניף בני עקיבא תמר –דגן
שבט צופים
עדכון ישיבה תיכונית באפרת
ועדות חובה
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים