‏‏כ"ח אב תשע"ד

‏24 אוגוסט 2014

בס"ד                                                                                ‏

לכבוד

עודד רביבי                             -      ראש המועצה

                                          

שם תפקיד שם תפקיד

בקי אבנר

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                          

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ו' באלול (1.9.14) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

-        אגרות שמירה

-        אישורי תב"רים

-        דיווח מהוועדות

-        העלאה בארנונה

-        עתירה- גבעת הדגן

-        המשך כהונת מועצה דתית

-        המשך כהונת חברי דריקטריון חכ"ל

-        ועדת ערר בארנונה

  •         פתיחת חשבון נוסף בבנק דקסיה
  •         סקירה של פתיחת שנה"ל תשע"ד

-        תמיכות לבתי הספר

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים