‏‏א' כסליו תשע"ה

‏23 נובמבר 2014

בס"ד                   

                                                             ‏

לכבוד

עודד רביבי                             -      ראש המועצה

                                          

שם תפקיד שם תפקיד

בקי אבנר

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                          

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ט' כסליו (1.12.14) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:30 – ועדת תכנון ובניה

 

20:00 -  ישיבת מועצה :

 

-        פרידה ממר אלי מזרחי

-        חובות מועצה אזורית גוש עציון

-        מצב בטחוני

-        סגירת שער צפוני בשבתות וחגים וכניסת פועלים

-        שינוי בחוק עזר של שעוני המים

-        אישור חברי וועדות (פירוט השמות ישלח לקראת הישיבה)

-        הצגת המשמעויות למכרזים החדשים בדגן ובתמר

-        אישור תב"ר

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים