י"א טבת תשע"ז
‏09 ינואר 2017
בס"ד      ‏
   
לכבוד
עודד רביבי  -     ראש המועצה
               
אורית סמואלס-   חברת מועצה   נעמה טל-   חברת   מועצה
מנחם שפיץ -   חבר   מועצה       מיכאל דהן-   חבר מועצה
דורון כהן -   חבר   מועצה            עו"ד עקיבא סילבצקי -   יועץ משפטי
דובי שפלר -   חבר   מועצה         שרון הורביץ    גזבר המועצה
אבי חדידה -   חבר   מועצה         תמיר פוגל        מבקר המועצה
דבורה מלכי -   חברת מועצה       מנהלי מחלקות המועצה 
   

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת תכנון ובניה שלא מן המניין

הנכם מוזמנים לישיבת תכנון ובניה שלא מן המניין ביום  א', ט' שבט (5.2.17) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

 

 


בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים