בס"ד

‏‏כ"ג אדר א תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏24 פברואר 2022

לכבוד:

עודד רביבי                        ראש המועצה

אבי חדידה          -             חבר מועצה                        אורית סמואלס                -                 חברת מועצה

דובי שפלר           -             חבר מועצה                        מנחם שפיץ                       -              חבר מועצה

תמר עמר             -             חברת מועצה                     אברהם בן צבי                  -              חבר מועצה

נאוה כץ               -             חברת מועצה                     עו"ד עקיבא סילבצקי       -              יועץ משפטי

צורי דותן            -             חבר מועצה                        שרון הורוביץ                    -              גזבר המועצה

אפרת גנטק         -             חברת מועצה                     תמיר פוגל                         -              מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -             חבר מועצה                        מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ד' אדר ב' 7.3.2022 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

 

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • דו"חות כספיים מתנ"ס
  • דוח מבקר המועצה לשנים 2018-2019 - אישור פרוטוקול ועדת ביקורת
  • דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2019
  • מינוי נציג המשרד בוועדה לבחירת עובדים בכירים ברשויות המקומיות
  • אישור נציג מנהלת אזור התעשיה
  • תב"רים
  • ועדת שמות
  • העברת קבוצה מקצועית בעשה חיל
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול