בס"ד   ‏‏‏כ"ה ניסן תש"ף   ‏‏‏‏‏19 אפריל 2020

 

 

לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ - חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ד', כ"ח ניסן, 22.4.2020 שיתקיים באמצעות תוכנת ZOOM.
על סדר היום:

  • 20:00 -   ישיבת מועצה:

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה דצמבר 2019
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים