בס"ד

‏‏‏יום חמישי י"ג אייר תשפ"ג

‏‏‏‏‏‏‏‏‏04 מאי 2023

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב', כד אייר  15.5.2023  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:00 -  ועדת תכנון ובניה

19:30 -  ישיבת מועצה:

  • דוח כספי -2022-2023 – מתנס אפרת
  • אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/3/2023
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
 

                                           שרון הורביץ                                                                        

גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול