בס"ד

‏‏‏כ"ה אלול תשפ"א

‏‏‏‏‏‏‏‏02 ספטמבר 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

 

 

אבי חדידה     -    חבר מועצה                    אורית סמואלס   -    חברת מועצה

דובי שפלר    -    חבר מועצה                    מנחם שפיץ    -     חבר מועצה

תמר עמר     -     חברת מועצה                 אברהם בן צבי  -        חבר מועצה

נאוה כץ       -   חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי   -    יועץ משפטי

צורי דותן          -   חבר מועצה                    שרון הורוביץ      -       גזבר המועצה

אפרת גנטק        -    חברת מועצה                 תמיר פוגל      -      מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -   חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ז' תשרי , 13.9.2021 שתתקיים בחדר ישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

  • הצעה לסדר יום של חבר המועצה אברהם בן צבי מיום 8.9   בשעה 22:12
  • הצעה לסדר יום של חבר המועצה אברהם בן צבי מיום 10.9 בשעה 17:13
  • הצעה לסדר יום של חבר המועצה אברהם בן צבי מיום 10.9 בשעה 17:46
  • סקירה על פתיחת שנת הלימודים
  • דו"ח רבעוני שני לשנת 2021
  • שינוי מורשה חתימה בי"ס אלומים
  • פרוטוקולים 8.2, 21.6 לאישור
  • אישור המלצות ועדת תנועה ותחבורה
  • תב"רים
  • הודעות אישיות של חבר המועצה אברהם בן צבי

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

            מר עוזי שניר – חבר מתרגמים