יו"ר הועדה: דובי שפלר

משתתפים: 

 • זאב גרשינסקי
 • משה בן אלישע
 • מנחם שפיץ
 • מיכה כץ
 • רפי אייס
 • אריאלה פרי
 • ליאורה רייזל
 • אהרון פרנס
 • אפי גורודצר
 • ליאור בדין
 • אסף בר לב
 • מישל גורדוצר
 • אילת אסולין
 • משה בניטה
 • ארי שליט
 • אתי קרמר
 • יצחק בן עמי
 • אוהד טל