יו"ר הועדה: מיכאל גרוס

משתתפים: 

 • אילת אברהמי
 • עליזה יוז
 • אהרון דמסקי
 • נועה רייכמן
 • אורית גליק
 • ברוך שוורץ
 • דוד הרבנד
 • דוד קורן
 • ליאור בדין
 • אריה סולומון
 • מוטי פריאל
 • שירה מרוויס מרילי