יו"ר הועדה: מנחם שפיץ

משתתפים:

 • אבי חדידה 
 • זאב גרשינסקי
 • שרון הורביץ
 • אפרת גנטק
 • יעל קלמנוביץ
 • יהודה קרניאל
 • תמיר לוי 
 • ישי בוני
 • משה בניטה
 • אירית שרף
 • אבי קפון
 • אבי סולסקי
 • דפני כהן
 • ארי שליט
 • רויטל קולין
 • חיים שמל
 • חנוך וולפה
 • שאול גבינסקי
 • שמואל יגודייב
 • דוד ישראלי
 • אוהד זימרן