יו"ר הועדה: שרון הורביץ

משתתפים: 

  • הראל טובי
  • משה בן אלישע
  • עקיבא סילבצקי