יו"ר הועדה: חנוך וולפה

משתתפים:

  • הראל טובי
  • משה בן אלישע
  • נציג רלב"ד - ניצן מור
  • יוסי קרוטהמר
  • מש"ק אפרת
  • מלכיה שמעוני
  • נציג משרד החינוך