יו"ר הועדה: חנוך וולפה

משתתפים:

 

  • משה בן אלישע
  • נציג רלב"ד - ניצן מור
  • יוסי קרוטהמר
  • מש"ק אפרת
  • שרון הורביץ 
  • נציג משרד החינוך