יו"ר הועדה : אברהם בן צבי 

משתתפים : 

  • חנוך וולפה
  • מנחם שפיץ
  • דובי שפלר
  • אבי קפון
  • ליאורה רייזל
  • טום לם
  • עליזה יוז
  • אורי צדוק