*הפרטים יעודכנו לאחר אישור מנויי חברי הועדות החדשות*