הוועדה המקומית הינה גוף על פי חוק הרשאי לדון בכל נושאי תכנון במתחם העירוני.
סמכויות הרישוי הופנו לטיפול ברשות הרישוי.

הועדה מטפלת הנושאים הבאים:

 1.  הליכי תכנון של תוכניות בנין עיר בהיקפים שונים.
 2.  הקלות.
 3.  הוועדה מבצעת הליך שימוע במסגרת התנגדויות להיתר או לתוכניות.
 4.  אישור תוכניות בינוי ופיתוח.

למידע על חברי הועדה ופרוטוקולים

 

אתר הוועדה לתכנון ובניה:


באתר זה ניתן למצוא את המידע הבא:

 1. עדכונים ומידע לציבור.
 2.  טפסים ונהלים.
 3.  טבלת תעריפים.
 4.  רישוי ובניה מסלולי רישוי ותרשימי זרימה.
 5.  בקשות רישוי ובניה.
 6.  ישיבות הוועדה לתכנון ובניה- פרוטוקולים.
 7.  תוכניות בנין עיר (תב"ע).
 8.  הודעות בנושא תכנון ובניה- פרסום תב"עות להפקדה/תוקף.
לאתר הוועדה לתכנון ובניה