במהלך השנה מתקיימות התנדבויות קבועות של נוער בחלק מן הגנים

  • נוער וטף – פעילות לאורך השנה המתקיימת בין כיתת גן לכיתת בית ספר. מטרת הפעילות היא לקרב את הילדים אל הקהילה דרך קשרים אישיים הנרקמים לאורך השנה, ולקדם מטרות יצירתיות בתחום העשייה הסביבתית.
  • זה"ב בגן – ילדי כיתה ז' בדרך אבות מקיימים פעילות שנתית בגני החובה.
  • חכם בשמש – בנות כיתה ח' מאורות עציון בנות מקיימות פעילות לקראת חופשת הקיץ כדי להכין את הילדים לקיץ בריא ומוגן
  • התנדבות שבועית  - בנות כיתה ט' מאולפנת 'אוריה' מגיעות אחת לשבוע לגנים להתנדבות אישית.  

התנדבות נוער