השלמות פיתוח ברחוב מתתיהו הכהן, בזית

 

המכרז לשלב האחרון לעבודות השלמות פיתוח ברחוב מתתיהו הכהן ופיטום הקטורת יצא ע"י משרד השיכון בשבוע האחרון.

העבודות יכללו בעיקר עבודות בתחום הכבישים לביצוע הפרדות וריבוד כבישים לאורך הרחוב וכן הסדרת צומת בין מתתיהו הכהן לרח' פיטום הקטורת.

העבודות מתוכננות להתחיל תוך 3 חודשים.

המועצה דרשה כי ציר רחוב מתתיהו הכהן לא ייחסם בין השעות 7:00-8:30 כאשר לאחר שעות אלו תתכנה חסימת נתיבים והכוונת תנועה בהתאם לצרכים.

אנו שמחים לבצע עוד מקצה עבודות לשיפור הבטיחות לטובת תושבי הזית בפרט ואפרת בכלל והאטת הנסיעה בכביש זה, בנוסף לפני ההאטה שבוצעו בעבר.

אבקש להזכיר שהתוכנית הראשונית להאטת התנועה התייחסה לביצוע 15 פסי האטה.

וועדת התנועה והתחבורה וחברי המועצה ביקשו לקבל חלופות אחרות, וזו נמצאה ע"י שילוב ביצוע פסי האטה כפי שבוצעו, עם הפרדות נתיבים בעקומות אשר אף הם תורמים להאטה בנוסף לניתוב התנועה בנתיבים הרלוונטיים, המתוכננים להתבצע בקרוב .