הרישום באינטרנט הינה אופציה רק לתושבי אפרת הרשומים במשרד הפנים.
אנא דאגו בימים אלו, לוודא כי כל הילדים רשומים בתעודת הזהות, וכך יופיעו באתר הרישום ללא קושי.
בכל שנה כל הילדים חייבים ברישום, גם אם היו רשומים בשנה זו.

הרישום מתבצע באתר לחץ כאן למעבר לאתר הרישום  

הודעות השיבוץ לגני הילדים - תשלח להורים בדוא"ל לכל המאוחר עד 15.7.2021

הגשת ערר -ניתן להגיש בקשה לערעור על השיבוץ, באמצעות בקשת ערעור עד למועד הרשום במכתב השיבוץ. להגשת ערער לחץ כאן 

הנחיות בנוגע לבקשות מיוחדות בשיבוץ- בסיום תקופת הרישום ייקבעו השיבוצים על פי אזורי הרישום הנקבעים על ידי המועצה.
המעוניינים לבקש שיבוץ מחוץ לאזור הרישום, ימלאו טופס -לחץ כאן 

הנחיות בנוגע לרישום לצהרוני הגנים- בכל מקבץ גנים מתקיים צהרון מתנ"ס במידה וישנם מספיק נרשמים.
בגנים בהם אין כמות מספקת של נרשמים, המתנ"ס אינו מחויב להפעיל צהרון מטעמו.
לאתר המתנ"ס לחץ כאן