ההרשמה הרגילה למערך ההסעות תיסגר ביום חמישי כ אב 29.7.2021 

החל מיום שישי כ"א אב תשפ"א 30.7.2021 ואילך יופעל נוהל הרשמה מאוחרת.

תלמידים אשר ירשמו באיחור ואינם זכאיים להסעה ישלמו עפ"י התעריף המוגדר להרשמה מאוחרת.

תלמידים אשר ירשמו באיחור וזכאים להסעה ללא תשלום ישולבו בהסעות רק לאחר תקופת החגים על בסיס מקום פנוי כל זאת על מנת להערך בצורה טובה וכדי לא לפגוע בתלמידים שנרשמו במועד. 

רישום במהלך שנת הלימודים - תתאפשר הרשמה רק על בסי מקום פנוי ובפני המועצה עומדת הזכות לגבות מחיר בגין שנת לימודים מלאה.

לתשומת ליבכם, משפחות אשר מתעדות לעבור לאפרת או בתוך אפרת במהלך שנה"ל ישלמו את המחיר המלא עבור ההסעות בעת הרישום. 

עם מעבר הדירה על מנת לקבל החזר יחסי יש להגיש בקשה לרכזת ההסעות במיל bus@efrat.muni.il