כמות כרטיסים: 1-2.
כמות כרטיסים: 1-2. (חובה) שדה חובה
מתנדב יכול להזמין בן משפחה אחד