סדר הרשמה לנישואין:


על שני בני הזוג להופיע בפני רשם הנישואין לא פחות מ-45 יום לפני תאריך הנישואין.
על שני בני הזוג להגיע עם תעודות זהות תקינות כוללות ספח.
במעמד פתיחת תיק הנישואין יש לשלם למועצה הדתית אפרת אגרה בסך 720 ש"ח במזומן או בצ'ק.
(תלמידי ישיבה, בנות שירות, חיילים וסטודנטים432 ש"ח).
בני זוג הגרים באפרת צריכים להביא שני עדים למתן עדות על רווקותם ועל יהדותם של בני הזוג -
על העדים להיות ללא קשר משפחתי בניהם או עם בני הזוג ומכירים את בני הזוג לפחות שנה וברשותם תעודת זהות. הגעתם בתאום מראש עם מזכירת המועצה.


גרוש/ה- יש להביא את תעודת הגירושין המקורית ומעשה בית הדין.
אלמן/ה- יש להביא תעודת פטירה ממשלתית.
מי שנולד בחו"ל או שהוריו נישאו בחו"ל - צריך להעביר אישור על יהדות הוריו או צילום כתובתם ומכתב מרב הקהילה.

על בני הזוג להביא אישור מהרב עורך הקידושין ואישור על הסמכתו לעריכת חו"ק על ידי הרבנות הראשית.
על הכלה להביא אישור ממדריכת כלות בדבר הדרכת כלה.
יש להביא צילום תעודת כשרות של אולם השמחות/הקייטרינג.
בתום התהליך יקבל הזוג מהמועצה הדתית שני כתובות:
האחת גדולה ומקורית והשנייה קטנה(העתק).

לאחר הנישואין יש להחזיר את העתק הכתובה למשרדי המועצה הדתית כשהוא חתום מקורית על ידי העדים, החתן והרב ערך החו"ק. רק על סמך העתק זה יכינו עבור הזוג תעודת נישואין תוך שבועיים ממסירת העתק הכתובה.