טופס זה מיועד אך ורק לתושבים אשר עדיין לא מופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת. או לתושבים שלא נרשמו בזמן הרישום לגנים. שימו לב יש לצרף את המסמכים הבאים על מנת להכלל ברשימת הילדים הרשומים בגנים לשנת לימודים תשפד 1. אישור רכישה או שכירות 2.אישור גריעה 3.התחייבות לשנות כתובת בתעודת הזהות טופס רישום למכינה וטופס בקשת מיוחדת ניתן למצוא בטפסי החינוך באתר המועצה

פרטי הילד/ה

מין
מין (חובה) שדה חובה
אני מעוניין
אני מעוניין (חובה) שדה חובה
שכונה
שכונה (חובה) שדה חובה
בחר/י את הגן המבוקש
בחר/י את הגן המבוקש (חובה) שדה חובה
קופת חולים
קופת חולים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורים

צירוף מסמכים