פרטי הילד/ה

טופס רישום לכיתה
טופס רישום לכיתה (חובה) שדה חובה
מין
מין (חובה) שדה חובה
כתובת מגורים
כתובת מגורים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורים

כללי

יש לציין איבחונים, טיפולים וכו
יש לציין פרטים כגון מיקום הילד במשפחה ,שכול/גירושים
ניתן לרשום אך ורק שמות של חברים/ות ואנו נשתדל לשבץ את ילדך יחד עימם
אנו מאשרים להנהלת בית הספר לקבל מידע מגורמים רלוונטיים אודות ילדנו ככול שהוא רלוונטי לשיבוצו בכיתה המתאימה בבית ספרנו.
אנו מאשרים להנהלת בית הספר לקבל מידע מגורמים רלוונטיים אודות ילדנו ככול שהוא רלוונטי לשיבוצו בכיתה המתאימה בבית ספרנו. (חובה) שדה חובה
אנו מתחייבים לעמוד בכל תשלום נדרש עבור דמי שכלול
אנו מתחייבים לעמוד בכל תשלום נדרש עבור דמי שכלול (חובה) שדה חובה
אנו מעוניינים להשתתף בפרויקט השאלת ספרים לשנת תשפ"ג
אנו מעוניינים להשתתף בפרויקט השאלת ספרים לשנת תשפ"ג (חובה) שדה חובה
אני מאשר/ת כי טופס זה מולא ונשלח בהסכמת שני הורי הילד/ה.
אני מאשר/ת כי טופס זה מולא ונשלח בהסכמת שני הורי הילד/ה.