משפחות חדשות באפרת :

במקביל לרישום באתר יש ליצור קשר עם מזכירות ביה"ס

לטל. 02-9933325/6, או למייל: banim@orotetzion.org.il

על מנת לקבוע פגישה עם היועץ/ת

תלמידי חטיבה צעירה שעולים לכיתה ג'- רישום באתר בלבד 

פרטי הילד

עולה לכיתה
עולה לכיתה (חובה) שדה חובה
קופת חולים
קופת חולים (חובה) שדה חובה

פרטי האב

פרטי האם

כללי

ידוע לי כי מסגרת הלימודים בביה``ס כוללת צוות ושירותים אשר אינם ממומנים ע``י משרד החינוך. הריני מתחייב לשלם עבור כך תשלום חודשי קבוע בסכום שייקבע על ידכם, ולצורך כך הריני חותם במעמד זה על הוראת קבע לטובתכם. ידוע לי כי אם ההוראה לא תכובד, תהיה הנהלת עמותת אורות עציון רשאית שלא לאפשר את השתתפות ילדי בחלק מפעילויות ביה``ס אשר אינם ממומנות כאמור ע``י משרד החינוך. אנו מתחייבים לעמוד בכל תשלום נדרש לשכר לימוד ודמי שכלול. ידוע לנו כי יש לביה``ס אורות עציון ולעמותת אורות עציון אתר אינטרנט פעיל ויתכן כי תמונות של ילדינו יופיעו באתרntitled
ידוע לי כי מסגרת הלימודים בביה``ס כוללת צוות ושירותים אשר אינם ממומנים ע``י משרד החינוך. הריני מתחייב לשלם עבור כך תשלום חודשי קבוע בסכום שייקבע על ידכם, ולצורך כך הריני חותם במעמד זה על הוראת קבע לטובתכם. ידוע לי כי אם ההוראה לא תכובד, תהיה הנהלת עמותת אורות עציון רשאית שלא לאפשר את השתתפות ילדי בחלק מפעילויות ביה``ס אשר אינם ממומנות כאמור ע``י משרד החינוך. אנו מתחייבים לעמוד בכל תשלום נדרש לשכר לימוד ודמי שכלול. ידוע לנו כי יש לביה``ס אורות עציון ולעמותת אורות עציון אתר אינטרנט פעיל ויתכן כי תמונות של ילדינו יופיעו באתרntitled (חובה) שדה חובה
Browser not supported

אנשי קשר

אני מאשר/ת כי טופס זה מולא ונשלח בהסכמת שני הורי הילד/ה.
אני מאשר/ת כי טופס זה מולא ונשלח בהסכמת שני הורי הילד/ה. (חובה) שדה חובה