אגף קהילה ומניעת פשיעה, או בשמו המוכר לציבור – מצילה.
הוקם במטרה לקדם היערכות קהילתית למניעה בפשיעה אלימות והתנהגויות סיכוניות, מתוך תיאום בין הגופים והמחלקות המשפיעים ביישוב ומתוך מעורבות התושבים.
מצילה יוזמת ומובילה תהליכים יישוביים בהטמעת תפיסת המניעה היישובית תוך כדי הפעלת פרויקטים בקהילה למניעת פשיעה ואלימות בקרב ילדים, נוער ומבוגרים.
מצילה פועלת בישובים יהודיים, ערביים וכפרי נוער, מחצור הגלילית בצפון ועד אילת בדרום. מצילה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה וגופים אחרים בקהילה.
באפרת מצילה החלה לפעול מאז שנת 2004 ויושבת כיום במטה הצעירים. את ריכוזם וניהולם של התכניות מרכז אבי רומנו המשמש בכובעו הנוסף כמנהל פרויקטים במטה הצעירים. תכניות מצילה נתפרות ע"פ אופיו וצרכיו של הישוב באפרת. במהלך שנת פעילות מופעלות תכניות מגוונות המתקיימות במרחב הקהילתי בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ובמעגלי התערבות עם אוכלוסיות נוספות בקהילה. אפרת מברכת על הקשר עם האגף ורואה בו גורם מקצועי מחולל ומעצב שינוי חברתי ברשות.