הצוות המקצועיֿ במרכז:

מיכל בן שלום -מנהלת - mhetzion@itc-office.org.il

רחל נאומבורג- מנהלת תחום קהילה- mhetzion3@itc-office.org.il

מרים רוזנברג- מנהלת תחום טיפול- mhetzion2@itc-office.org.il

יפעה אביחיל- עובדת סוציאלית קהילתית- yifah386@gmail.com

בת ציון אביטן- מנהלת משרד- mhetzion1@itc-office.org.il