הצוות המקצועיֿ במרכז:

מיכל בן שלום -מנהלת - mhetzion@itc-office.org.il

רחל נאומבורג- מנהלת תחום קהילה- mhetzion3@itc-office.org.il

בטי נצר-  מנהלת תחום טיפול- mhetzion2@itc-office.org.il

יפעה אביחיל- עובדת סוציאלית קהילתית-Khilaetzion@itc-office.org.il

נעמי קלין- מנהלת משרד- mhetzion1@itc-office.org.il