1. ילד הזקוק לחינוך מיוחד בגין עיכובים התפתחותיים או רגשיים:

 א. ועדת איפיון וזכאות אינה נחשבת לרישום לגן. יש להירשם באופן רגיל באתר הרישום -לחץ כאן   
 ב. על ההורים להמציא מסמכי אבחון הממליצים על מסגרת מתאימה.
 ג.יש ליצור קשר עם רכזת החינוך המיוחד לצורך קביעת ועדת איפיון וזכאות . בעזרת הטופס כאן