הנחיות ביטחון לכניסת פועלים לאפרת
 

בהתאם להנחיות צה"ל, להלן נהלי העסקת פועלים פלשתינאים לאפרת:

 1. כניסת הפועלים תתאפשר משער הכניסה המזרחי בשכונת הזית (הקרוי גם "שער העיטם").
 2. שעות פעילות השער (ושעות הפועלים בישוב) בימים א-ה החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד ל 17:00 (בחורף)/ 18:00 (בקיץ) ובימי ו' 6:00 ועד 14:00 (בחורף)/15:00 (בקיץ).
 3. עד 10 פועלים יהיה שומר חמוש אחד צמוד אליהם.
 4. מתחמים / אתרי בניה אשר עובדים בהם מעל ל10 פועלים ביחד, תאושר אבטחה מרחבית, בכמות שומרים ביחס אחר, אשר תומלץ ע"י אגף הביטחון ותאושר ע"י הצבא, בתנאים הבאים:

       .א.  המתחם יהיה מגודר עם כניסה ויציאה אחת בלבד (ע"פ חוק)
          .ב. מאבטח חמוש 1 צמוד לכל 20 פועלים
                  .ג.  מעל ל20 פועלים ועד ל40 פועלים – מאבטח חמוש צמוד נוסף
                  .ד.  כל חריגה אחרת מיחס שמירה זה, באישור הצבא ובתיאום אגף הביטחון בלבד

 1. .כלל הפועלים יכנסו לאפרת בהצגת מגנט, תעודת זהות ורישיון עבודה ביישובי עציון . בנוסף, תאושר כניסת פועלים בעלי רישיון עבודה בישראל
 2. את רישיונות העבודה לפועלים מוציאים במת"ק אשר נמצא במתחם חטמ"ר עציון (מול הכניסה לאלון שבות). שעות קבלת הקהל במקום הינם ימים א,ג,ד,ה בין השעות 9:00-12:00. לעיתים חלים שינויים בזמני הפתיחה במקום. טלפון של המת"ק לבירורים: 02-9703886.   טופס להוצאת רישיונות עבודה ניתן לקבל בשער הפועלים. יש למלא את פרטי המעסיק ופרטי הפועלים במקומות המיועדים ולהשאיר את הטופס אצל המאבטח במקום. הרבש"צ יחתום וישאיר את הטפסים החתומים בשער תוך 24 שעות.
 3. מותר להכניס עד 2 רכבים ל.ז פלס` לאתר אחד.
 4. לא תאושר כניסת רכב בעל ל.ז לבנה, אשר לא אושר מראש ע"י הרבש"צ.
 5. כל רכב בעל ל.ז לבנה, יישא אישור עם חתימה של רבש"צ היישוב שיתקבל לאחר שהוצג לרבש"צ: רישיון רכב, ביטוח רכב, רישיון נהיגה ואישור עבודה של הנהג – כל הנ"ל בתוקף בלבד.
 6. כלל שומרי הפועלים מחויבים לעבור "תדריך שומר". מועד לקיום התדריך יפורסם ע"י אגף הביטחון. בסיום התדריך יקבל כל מאבטח "תעודת שומר" אשר חתום עליה הרבש"צ. תעודה זאת תהיה בתוקף לחצי שנה.
 7. רק פועלים אשר קיבלו מראש אישור מאגף הביטחון, ולאחר אישור מהצבא, יורשו להיכנס לישוב ע"י מלווה שאינו חמוש. יובהר כי האישור הוא להכנסת פועל אחד בלבד. במידה ומדובר החל משני פועלים, אף אם שניהם מאושרים לכניסה ללא ליווי חמוש כל אחד בנפרד, אזי במצב זה יחוייבו בליווי חמוש.
 8. בעת ביצוע השמירה, השומר מחויב לשאת עליו:
 9. נשק + רישיון.
 10. פלאפון בהישג יד.
 11. ווסט שומר כתום - אשר יונפק לו ע"י אגף הביטחון .
 12. כל קבלן יקצה רכב הסעות אחד לטובת הורדה ואיסוף של הפועלים משער הפועלים וחזרתם בסוף היום. לא תתאפשר כניסה של מספר רכבים ולכן על הקבלן לוודא שרכב ההסעות נותן מענה לכלל כמות הפועלים. לא תאושר כניסת פועלים רגלית לישוב.
 13. במקרים הבאים בלבד תתאפשר הקלה בנושא אישורי העבודה של הפועלים. את הבקשה יש להגיש באמצעות הטופס הדיגיטלי (יפורט בהמשך):
 14. פועל פלשתינאי המבקש להיכנס לאפרת למטרת הגשת הצעת מחיר- יורשה להיכנס למשך זמן של עד שעתיים ללא צורך בהצגת אישור עבודה ובאופן חד פעמי בלבד, בכפוף לבדיקה שתתבצע מול המת"ק ובליווי חמוש.(הפועל ייכנס על בסיס רכבו של השומר/בעל הבית).
 15. תאושר כניסת כלי צמ"ה מהשער הצפוני ושער עיטם החל מהשעה 08:00 בלבד.
 16. כניסה של רכב/ משאית בעל לוחית רישוי לבנה, יורשה להיכנס  עם מלווה חמוש בלבד.

על השומר החמוש להימצא בתוך הרכבאו בנסיעה ברכב מלווה מאחור כאשר4 אורות מהבהבים דולקים. במידה ומכניסים מספר רכבים או משאיות, הליווי יתבצע אך ורק כאשר השומר נמצא ברכב מלווה.

 1. גידור אתרי בניה:

א.  על כל אתר בניה להיות מגודר בגדר רשת או איזכורית בגובה של  2 מטר  אשר תיצור הפרדה מוחלטת בין אתר הבניה למרחב הציבורי.

ב.המתחם יהיה מגודר עם כניסה ויציאה אחת בלבד (ע"פ חוק).

ג.   אישור הגדר יבוצע ע"י שני גורמים: אגף הביטחון ואגף ההנדסה במועצה.

ד.  מעסיקים וקבלנים אשר עובדים באזור נרחב שלא ניתן לגדרו, חייבים לפנות לרבש"צ על מנת לקבל הנחיות אבטחה ספציפיות.

 1. בקשות חריגות: בקשות חריגות יש לבקש עד השעה 19:00 בערב, 48 שעות לפני היום המבוקש. את הבקשה יש להפנות באמצעות הטופס הדיגיטלי (קישור מצורף בסוף מסמך זה) עם הפרטים הבאים: שם המעסיק, שם מלא של הפועל + מספר ת.ז, מקום העבודה, סיבת הבקשה והערות נוספות במידת הצורך. הרבש"צ/המוקד יחזור אל המבקש עם תשובה חיובית או שלילית עד 24 שעות לפני המועד המבוקש, בכפוף לקבלת תשובה מהצבא. במידה והבקשה החריגה לא נצפתה מראש, אנא פנה למוקד הביטחוני –*5436. אנא זכור כי אישור בקשה חריגה עשוי לקחת זמן מה, עד לקבלת תשובה מגורמי הצבא.
 2. לשאלות כלליות בקשר לפועלים (זמנים, הוצאות אישורים, מידע כללי), במהלך שעות הפעילות, אנא חייגו לשער הפועלים במספר-     052-2321113
 3. הרבש"צ זמין לכל שאלה בנושא הפועלים בימים א-ה  החל מהשעה 8:00 ועד לשעה 17:00 אך אנא הקפידו להעביר את בקשותיכם בהתאם להנחיות הכתובות בנוהל זה באמצעות הטופס הדיגיטלי לצורך בקשות חריגות או לפנות לשער הפועלים בשעות פעילותו בטלפון 052-232113 לצורך קבלת מידע כללי.

 

בברכה, 

אגף חירום וביטחון 

מועצה מקומית אפרת