הערות חשובות למילוי טופס בקשה למבחן הכנסה:
 
  •  יש להקפיד למלא את פרטי בעל הנכס בחלק העליון של הטופס.
  •  יש להקפיד למלא את הפרטים המלאים של כל המתגוררים בדירה כולל גיל ותעודת זהות.
  •  חובה לחתום בשני חלקי הטופס בשורת "חתימת המבקש"
  • יש לצרף מסמכים נלווים לטופס בקשה להנחה בארנונה.
  •  כתב ויתור סודיות לעניין סמכות המועצה לבצע חקירה כלכלית למחזיק אשר הגיש בקשה להנחה. 

 

להסבר מפורט על הנחות בארנונה על פי חוק 2022 לחץ כאן