הנחה למשרתים בשירות מילואים פעיל


בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, המאפשרת לרשות מקומית מתן הנחה למשרת או המשרתת בשירות מילואים פעיל אשר רשומה/ם בספרי המועצה כמחזיק/ה בנכס.

החליטה המועצה מישיבתה ביום 13.05.18  להחיל את התקנה ולאשר הנחה בגובה של 5% מחיוב הארנונה רטרואקטיבית מתאריך 01.01.18
לעניין זה, "חייל מילואים פעיל" הנו חייל (או חיילת) מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיקים בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו ע"י צבא הגנה לישראל או באישור תקף

שניתן לו ע"י צבא הגנה לישראל על שירות מילואים פעיל.

ההנחה תינתן בהתאם לתוקף התעודה, ותתעדכן אוטומטית בחשבון הארנונה השנתי שלכם, עד לפקיעת תוקף התעודה או האישור שהועברו.

לאחר מכן עליכם להעביר אישור או תעודה תקפים חדשים.

 

אז איך מקבלים את ההנחה ?
כדי לקבל את ההנחה צריך פשוט לשלוח אלינו את האישורים הנדרשים (צה"ל הוא הגוף היחיד הרשאי להפיק התעודה המזכה בהנחה)

ספח אישור- דוגמא בתמונה המצורפת
צילום תעודת מילואים
טופס בקשת הנחה שני החלקים  

אם אין בידך תעודת משרת מילואים פעיל תקפה, יש לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון
03-6553655.

את טופס בקשת ההנחה וספח אישור / תעודת מילואים מומלץ להעביר אלינו בדוא"ל :
gviya@efrat.muni.il    

 

שימו לב: אם אתם זכאים להנחה אחרת בארנונה לפי החוק – לא תזכו בשתי הנחות במקביל, אלא רק בהנחה אחת (הגבוהה מבניהן) .

 

בטופס בקשת ההנחה  א' יש למלא את פרטי מבקש ההנחה והכתובת בלבד, ללא שאר הסעיפים.
ובטופס ב' יש למלא את התאריך וחתימה  בלבד.

 

 

אישור מעמד משרת מילואים פעילתעודת משרת מילואים פעיל