הורים יקרים שלום רב
בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נכנסו לתוקף "תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה" במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בהתאם לכך, שונו נהלי הנגישות האקוסטית ומעורבותכם כהורים חיונית.
על מנת לקבל התאמה אקוסטית של כיתת הלימוד והגברה סביבתית בהתאם לצורך, עליכם ההורים להגיש בקשה כתובה לרשות המקומית.
שימו לב כי יש טפסים שונים להגשה להנגשה בבית הספר ולהנגשה בגן הילדים

להלן תהליך הגשת הבקשה להנגשה:

1. שלב ראשון – קריאת מכתב הסבר להורים (מצורף כאן ) להגשת בקשה להנגשה אקוסטית לילדם – שימו לב לתהליך
2. שלב שני - טופס מועצה מקומית אפרת – מילוי רק לאחר סיום השלב הראשון והשגת המסמכים הבאים:
א. טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נספח 1
ב. צירוף מסמכים רפואיים 1
ג. המלצת המרכז המחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים – מצ"ב רשימת מרכזים טיפוליים שאליהם ניתן לפנות
במועצה מקומית אפרת, טופס הבקשה יישלח גם לבית הספר
לטופס בקשה לתלמיד בגן הילדים 
לטופס בקשה לתלמיד בבית הספר