חוברת בין המצרים-תשפג.pdf

בחוברת בעמ' 17 נפלו 3 טעויות בטבלה המתכללת את תקציר הדינים העיקריים, בעמודה של 'שבוע שחל בו',

להלן התיקון:  גם לספרדים אסורים תספורת וגילוח, בשר ויין וכן רחיצה לתענוג בשבוע שחל בו. בהלכות עצמם בחוברת זה כן מופיע בצורה הנכונה.

 

בתפילה שייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.