קהילה תומכת היא בסיס לאיכות חיים, התפתחות אישית ופיתוח חוסן אישי וחברתי. היחידה לעבודה קהילתית פועלת לחיזוק הלכידות הקהילתית והסולידריות החברתית באפרת, תוך ראייה הוליסטית החל מהגיל הרך ועד לגיל השלישי. היחידה עוסקת בהקמת וועדות היגוי, תכנון וביצוע פרויקטים קהילתיים, תוכניות מניעה, הקמה ופיתוח שירותים בקהילה ובמיפוי ואיתור צרכים העולים מאוכלוסיות בקהילה.