אדמונד חסין
מנכ"ל החברה הכלכלית
02-9939395
050-9070242