תושבים יקרים!

בשנה האחרונה עמלה המועצה בגיבוש תכנית לשיפורים משמעותיים בתחבורה הציבורית בשיתוף משרד התחבורה, תכנית אב לתחבורה ואגד תעבורה.

טיוטת תכנית שגובשה ע"י תכנית אב לתחבורה הוצגה בפני וועדת התנועה, כאשר לתכנית היו העקרונות הבאים:

  • כניסה לשכונת חדשות תמר ודגן
  • הגדלת התדירות של קווי התח"צ מאפרת לירושלים, בית-שמש וביתר עילית.
  • התמודדות עם המשמעות של הכניסה לשכונות התמר והדגן, כאשר לכולם היה ברור שלא ניתן להאריך את הקווים הקיימים לשכונות אלו.

וועדת התנועה למדה את התכנית שהוצגה לה וגיבשה המלצות לשינוי תפיסה של השירות של התח"צ, כפי שיפורט להלן.

המלצות אלו אושרו ע"י מליאת המועצה והוצגו בפני משרד התחבורה, תכנית אב לתחבורה ואגד תעבורה.

עיקרי התכנית המוצעת שהתקבלה לבסוף:

  1. יצירת קו מהיר לירושלים- מדרום לצפון שיסע על ציר שד' המלך דוד עד לתחנה מרכזית דרך כביש בגין (מס' קו- 360).
  2. יצירת קו (מאסף) אשר ייכנס לכל השכונות לאיזור תעשייה תלפיות בירושלים. קו זה יסונכרן עם הקו המהיר (מס' קו- 377).
  3. ביטול קווים 367, 369, 44.
  4. תגבור כל קווי התח"צ לירושלים, בית-שמש וביתר עילית.
  5. התכנית הסופית תפורסם לציבור ע"י משרד התחבורה ותובא לידיעת הציבור במס' מסלולי פרסום.

התכנית אמורה להיכנס להפעלה בחודש 3/21.

 

       אחת ממטרות התכנית היא לקצר את זמן הנסיעה מאפרת לירושלים ע"י קו מהיר בתדירות גבוהה

       ולדמות בכך נסיעה ברכב פרטי.

 

       תדירות הקווים הגבוהה עם קיצור זמן הנסיעה וקיצור מסלול הנסיעה בתוך אפרת יעודד

       נסיעה בתח"צ,  יפחית עומסים בכבישים ויגביר את בטיחות הנוסעים בכלל.

   הגדלת המסוף בככר התאנה עבור 3 אוטובוסים.

כל השותפים עשו מאמצים גדולים לייצר תכנית מלאה שתשפר באופן מיידי את השירות.

 

 

                                                                                                                 ב ב ר כ ה

משה בן אלישע

מהנדס המועצה