מהתאריך 9/4/18 יכול שינוי בשעות יציאת הרכבת מבית שמש (הקדמה של 10 דקות מהיציאה כרגע)