תכניות העסק יוגשו בחמישה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גליון אחד (מקופל כהרמוניקה) כולל תרשים זרימה בקנה מידה 1:1250 ובצירוף תכנית כקובץ על גבי תקליטור.

 

א. פרטי זיהוי בראש התוכנית:

 1.  מהות העסק.
 2.  שמות מנהלי העסק.
 3.  כתובת מלאה של העסק – שכונה, רחוב, מספר בית, קומה, מיקוד ומספר טלפון.
 4.  כתובת מגוריהם של בעלי העסק, לרבות מספר טלפון וטלפון נייד.
 5.  ציון תב"ע ומגרש, כפי שמופיעים במפת תב"ע מגרש.
 6. . זיהוי הנכס כפי שרשום בגזברות העיריה (אותו ניתן למצוא בחשבון הארנונה).
 7.  חתימת מנהלי העסק על התכניות.
 8.  חתימתם ופרטיהם האישיים של עורכי התכניות (אדריכל, מהנדס, הנדסאי) לרבות מספר רישוי.

 

ב. רישומים וחתכים:

 1.  תכניות העסק בקנה מידה 1:50 עם סימון ופירוט כל המקומות המרכיבים את העסק ושימושם.
 2.  חתכי גובה של כל המקומות המרכיבים את העסק כולל שירותים ומחסנים.
 3.  במידה ושטח העסק מעל 1000 מ''ר ניתן לצרף תכנית בק.מ. 1:100. (בתי מלון יצרפו נספח בקנה מידה 1:50         של המטבחים ומחסני המזון).
 4.  לעסקים בהם יש חובה להקצות מקומות חניה, יש לכלול תשריט מקומות חניה.
 5.  בעסקים בהם נדרשת מערכת נידוף, יש להגיש מפרט של המערכת לאישור

 

ג. המערכת הסניטרית:

      יש לציין על גבי התכניות את פרטי המערכת הסניטרית וחיבורה לביוב העירוני, כולל מתקנים להגנת מערכות המים והביוב מזיהומים.

 

ד. מידע כללי על העסק:

 1.  יש לסמן על גבי התכניות את גובה הארובות מעל גג הבניין לרבות בחתך גובה ומיקום של מתקני מניעת זיהום אוויר.
 2.  יש לסמן על גבי התכניות את מיקומם המדויק של המכונות, הריהוט וכל ציוד אחר לרבות שולחנות, ארונות ואצטבות, מערכות אוורור, מסננים ומתקני כיבוי.
 3.  בבתי מלון, פנסיונים, אכסניות וכדומה, יש לציין את מספר המיטות בכל חדר.

 

  

ה. טבלת מידות תוכנית העסק:

 

יש להגיש טבלת מידות לפי הדוגמה הבאה:

איוורור מכני שטח דלתות שטח חלונות נפתחים במ"ר שטח המקום במ"ר ייעוד המקום מספר סידורי מסומן בתכנית
מזגן 3.2 2.5 12 מטבח 1
ונטה 8 1.1 0.8 8 מחסן 2
  4.3 3.3 20   סה"כ שטח

 

 

ו. מהלך אישור הבקשה:

 1. תשלום אגרת רישוי כמתחייב על פי החוק
 2. העברת הבקשה לגורמי הרישוי, לפי עניין ומהות העסק:


  תכנון העיר,
  פיקוח על הבנייה,
  שרותי כבאות,
  איכות הסביבה
  והסדרי תנועה.

   

  גורמי חוץ:
  משטרת ישראל,
  משרד הבריאות,
  משרד התמ''ת,
  משרד הרווחה,
  משרד התחבורה,
  והמשרד להגנת הסביבה