הנך עומד בתחילתו של תהליך לקבלת רישיון / חידוש רישיון עסק. מחלקת עסקים תעמוד לרשותך לאורך כל התהליך ותסייע לך בכל שאלה ובקשה שתעלה בדרך.

שים לב כי טיפול הבקשה ברישיון העסק מחייבת הצגה של דף מידע תכנוני המעיד על  כשירות המבנה.

בקשה שתוגש עם מסמכים לא נכונים לא תבדק. 

ניתן לייצור איתנו קשר

לאגף ההנדסה במייל: tbnya@efrat.muni.il  או בטלפון 02-9939364 

היחידה לקידום עסקים smankal@efrat.muni.il או בטלפון 02-9939315

פרטים כללים על העסק

סיבת הבקשה
סיבת הבקשה (חובה) שדה חובה

פרטים כלליים על הנכס בו פועל העסק

מיקום כללי
מיקום כללי (חובה) שדה חובה
האם בעל העסק הוא גם בעל הנכס
האם בעל העסק הוא גם בעל הנכס (חובה) שדה חובה

פרטי המבקש

מחזיק בעסק
מחזיק בעסק (חובה) שדה חובה

קבצים מצורפים

ניתן לשלוח את התכנית גם בשלב מאוחר יותר, אך שליחתה היא תנאי הכרחי להמשך תהליך רישיון העסק. חובה לשלוח את התכנית בהעתק PDF ולייצר שלושה העתקים פיזיים אשר יאספו על ידי הפקח המטפל בעסק לאחר פתיחת תהליך הרישוי.