י"ז תמוז תשפ"א (29.06.2021)

 

הבהרות, תיקונים והרחבות בדיני לחוברת של הלכות 'ימי בין המצרים תשפ"א':

 • לגבי מוסיקה בשלושת השבועות - יש מקילים במוסיקה קלאסית או שקטה כל עוד אינה מוסיקה משמחת.
 • מאחר והשנה צום תשעה באב יחול במוצאי שבת, לכן דיני 'שבוע שחל בו' לא קיימים השנה למנהגי רוב עדות ספרד.

הנהגות שבת ערב תשעה באב:

 • בשבת זו לפי רוב הפוסקים[1] לובשים בגדי שבת כרגיל.
 • ניתן ללמוד תורה בשבת גם לאחר חצות היום באופן הרגיל (ניתן לסמוך על רוב הפוסקים  בנושא).
 • סדר תפילות השבת: הינם כבשאר שבתות השנה, רק שבתפילת מנחה אין אומרים צדקתך צדק.
 • את תפילת מנחה רצוי להקדים, כך שניתן יהיה להקדים את סעודה שלישית בכדי שניתן לסיימה לפני השקיעה.

סעודה שלישית:

 • אין הגבלה לאכילה בסעודה שלישית שהיא גם הסעודה המפסקת וניתן לאכול ולהרבות במעדנים 'אפילו כסעודת שלמה בזמנו', וניתן לאכול בשר ולשתות יין ושאר מאכלים (ולא צריך לאכול ביצה וכדו'), ולשיר זמירות כרגיל. וכמובן שאין לשבת על הארץ כבסעודה מפסקת בשנה 'רגילה'. (ולא צריך לאכול סעודה נוספת אחריה אלא ניתן לסיים את הסעודה השלישית קרוב לשקיעה).
 • נחלקו הפוסקים[2] לגבי הזמנת חברים, אך מכל מקום מותר שכל בני המשפחה ישבו יחד בסעודה זו ואף יזמנו בסופה.
 • יש לסיים את האכילה והשתייה בסעודה שלישית זו (ושטיפת הפה) עד שקיעת החמה-19:50
 • לאחר השקיעה אסור לאכול, לשתות, לרחוץ ולעשות כל את שאר הדברים שאסור לעשותם בשעה באב, ומצד שני דברים שיש לעשותם בתשעה באב (כהחלפת בגדי שבת לבגדי חול, חליצת נעליים וכדו') אין לעשותם עד לצאת הכוכבים.
 • לאחר צאת הכוכבים (20:08) לפני החלפת הבגדים והנעליים יש לומר את המילים: 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' אח"כ יחליף את הנעלים והבגדים, ייקח את ספר הקינות וילך לתפילת ערבית.
 • לכן רצוי מאוד שגבאי בתי הכנסת יקבעו מראש שתפילת ערבית של מוצאי שבת זו תתקיים כרבע שעה לאחר צאת השבת בכדי שהציבור יספיקו להחליף נעליהם ובגדיהם.
 • במקום שאין מאחרים את התפילה, יש להביא את ספר הקינות והנעלים של תשעה באב לבית הכנסת לפני כניסת השבת-מהאיסור של הכנה מקודש לחול.

אם לא הביא לפני שבת, יביא בשבת את ספר הקינות ויעיין בה בשבת.

ולגבי נעלי השבת כשהגיע עמם לבית הכנסת, יחלוץ אותן (ללא נגיעה בהן, או אם נגע אז שייטול ידיו) ויתפלל ערבית.

תפילת ערבית של מוצאי שבת והבדלה:

 • בתפילת ערבית מוסיפים ' אתה חוננתנו ' כבכל מוצאי שבת.
 • הבדלה: לפני קריאת מגילת איכה מברכים רק את ברכת 'מאורי האש', וברכת בורא פרי הגפן ו'המבדיל בין קודש לחול' מברכים במוצאי הצום (יום ראשון בערב) ובשנה זו אין אומרים כלל את ברכת הבשמים.
 • אם שכח ולא בירך 'המבדיל בין קודש לחול' ולא אמר בתפילה 'אתה חוננתנו', יש לומר 'המבדיל' לפני ברכת 'מאורי האש'.
 • הבדלה לפטורים מהתענית: צריכים לעשות הבדלה לפני אכילתם ממש ולא מיד במוצאי שבת (למי שלא יאכל מיד בצאת השבת).

[1] כף החיים סימן תקנא ס"ק יג.

[2] משנ"ב סימן תקנב ס"ק  כג ומ"א יד.