באתר המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או הושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד.
 
מידע זה מתפרסם באתר על פי סעיף 6א לחוק קובע כי: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית, אם קיים אתה כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה: לעניין זה "מידע על איכות הסביבה".

 

באתר גוש עציון ניתן למצוא את תוצאות המדידות בתחומים שונים באזור עציון.

 

למידע וצפייה בדוחות בדיקות תקינות מי השתייה באפרת לחץ כאן