באפרת אנו מאמינים כי חינוך איכותי בגיל הרך מהווה תשתית ללמידה, הסתגלות לחברה והשתלבות בחיים הבוגרים.

במאה הנוכחית אנו חווים תהליך שבו אנו רואים את התפתחות הילד בסביבתו בראיה בין תחומית. ישנה הסכמה כי ההתנסויות המוקדמות וביחסים המוקדמים בין הילדים לבין המבוגרים ובינם לבין קבוצת השווים מהווים תפקיד חשוב בהתפתחותם.

על בסיס זה לא יהיה מוגזם לומר כי גן הילדים מהווה את הבסיס ללמידה ולהתפתחות של בוגר מערכת החינוך. לפי כך ,כאן,  באפרת אנו שמים דגש על דמותו של הבוגר. איננו רואים בילד רק את ההווה שלו כי אם גם את העתיד וההכנה של הילד לאתגרים העומדים לפניו כאדם בוגר.

מערכת החינוך של המאה העשרים ואחת שונה במהותה ממערכת החינוך שגדלנו עליה אנו. המיומנויות שאותם יצטרך הילד בבגרותו הינן שונות ומגוונות. לכן גני הילדים באפרת נותנים דגש רב על מיומנויות של פתרון בעיות, יצירתיות, גמישות, עבודה בקבוצות וקהילתיות וזאת מתוך הבנה כי אלו הכלים אותם הילד יצטרך על מנת להתמודד עם השינויים הרבים והמהירים שמתרחשים בעולם.

יש להניח כי אדם בוגר בעולם המודרני והמתקדם יעבור טלטלות ושינויים רבים ותקופות לא מעטות של חוסר וודאות ולפיכך לדאוג לעולם ערכי ברור ומוגדר ולפיכך על מנת שהבוגר יוכל לטפח את הטוב הגלום בחדשנות ובשינויים הרבים והמהירים עליו להיות בעל עולם ערכי ברור ומוגדר ולפיכך ישנו דגש רב בגנים על טיפוח הערכים היהודיים דתיים ועל תחושת השייכות והמעורבות הקהילתית.

באפרת פועלים 6 גנים של חינוך מיוחד (ביניהם גן תקשורת). גנים אלו פועלים בשילוב חברתי מתמיד עם הגנים הסמוכים להם.

פעולות אלו לא יכולות להתבצע ללא תשתית ראויה ואיכותית ולפיכך באפרת פועלים צוותי חינוך איכותיים, מערך מסייע לאיתור ילדים בגיל  צעיר, ביקורים במרכז קסו"ם – מרכז להעשרה לילדי הגנים ופועלות תוכניות נוספות כגון: ספריית פיג'מה, קשר בין דורי, טכנופדגוגיה בגנים ועוד.

כל זאת לצד הקפדה על בטיחות המתקנים, ציוד איכותי ותקני בתוך הגנים וחידוש הציוד מידי שנה על פי צורך על מנת לתת מענה ראוי לכלל הגנים.

אנו גאים בשיתוף הפעולה הקיים עם פיקוח משרד החינוך ועל קבלת ההחלטות המשותפת ורואים בשותפות זו נכס חשוב לקידום כלל הגנים באפרת.

אלי קרוק

מנהל היחידה לחינוך קדם יסודי