באפרת פועלות שלוש מכינות, אחת מהן משלבות גן חינוך מיוחד.

שנת המכינה היא השנה הראשונה בה יתחנכו ילדיכם בתוכנית ברקאי מיסודו של הרב דן בארי.

תוכנית חינוכית זו שמה לה למטרה לגדל ולחנך את ילדי ישראל להיות אנשים טובים, אנשי תורה ודרך ארץ.

התוכנית בנוייה כפי שחז"ל לימדונו במסכת אבות: "בן חמש למקרא בן עשר למשנה בן שלוש עשרה למצוות...".

בשנת המכינה מושקעים מאמצים להניח את יסודות הידע בתחומי הלמידה השונים ובקריאה.  הלמידה נעשית תוך שיתוף פעולה יומיומי עם ההורים בחזרה על הקריאה הנלמדת באופן פרטני עם רב המכינה.

בשנים האחרונות המכינות משתלבות בחמ"ד והתוכנית החינוכית משלבת תכנים של משרד החינוך ושל עמותת "אורות עציון".

צוות המכינה כולל שלושה אנשי צוות במשרה מלאה: רב, גננת וסייעת.

כמו כן אנו מפעילים צוות לאיתור וסיוע: מרפאה בעיסוק ומורת שילוב העובדים יחד בשיתוף פעולה על מנת לקדם כל ילד וילדה על-פי כישוריהם ויכולותיהם.

את צוות המכינות מובילה שרה בן דוד, מרפאה בעיסוק ואשת חינוך. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם צוות החטיבה הצעירה בניהולה של נגה פרץ ע"מ ליצור מעבר טוב וחלק מהמכינה לחטיבה הצעירה.

רישום לגני המכינות מתבצע אך ורק דרך הרישום באתר הרישום הכללי -לחץ כאן לאתר הרישום

רק לאחר הרישום במועצה ישלחו פרטי הילדים לעמותת אורות עציון להמשך תהליך הרישום למכינות.

הרישום למכינות הוא לילדי גני חובה על בסיס מקום פנוי בלבד.

רישום לגני המכינות - דרך הרישום באתר הרישום הכללי -לחץ כאן לאתר הרישום