ברחבי אפרת מונחים מיכלי גניזה, צבעם כחול.

במיכל הגניזה ישנו פתח קטן לידו כתוב 'תפילין ומזוזות' יש להכניס לשם את ה'גניזה החמורה' של תפילין ומזוזות פסולות. דפי עבודה של בתי ספר וגנים, וכן דפי פרשת השבוע (עלונים) – [אין צורך לגונזם], שהרי ברור שלא הודפסו כי אם על מנת שיקראו בהם באותו שבוע ואחר כך יניחו אותם בצד. [לכן יש להשליכם למכלים למיחזור נייר] אא"כ ידוע שמופיע בהם שם ה' המפורש.
מבחנים ומחברות תורניות- יש להכניס לגניזה רק את הדפים עליהם כתובים מה שנצרך לגניזה ואין להכניס מחברות שרובו דפים ריקים (יש לתלוש את הדפים המיותרים), תמונות של רבנים וכן תמונות 
משפחתיות אינן צריכות גניזה, גם לא נעלי הליכה ראשונות, ועוד. 

מיקומים:

רימון- מול בית הכנסת הרב תכליתי ברימון.

גפן- מול בית הכנסת בגפן.

       במגרש חנייה של הספרייה

דקל- מחוץ למרכז מסחרי דקל.

זית-ליד בית הכנסת משכן ציפורה (לכיוון הדואר).

תמר-ליד הסופר דיל(קרוב למעון אמונה)

דגן – מחוץ לגנים על יד בית הכנסת ראשית דגנה

גניזה בעלונים של שבת-  הרב שלמה ריסקין

 

לצפיה במפה  מתקני גניזה מועצה דתית.pdf