באפרת קיימים שני מקוואות לשימוש הגברים.


בשכונת הרימון:
רחוב הרימון 3, בסמוך לבית הכנסת הרב תכליתי.
טלפון:02-9931772


בשכונת הזית:
זית שמן 45 , ליד בית הכנסת קול ברמה.
טלפון 02-9931772

 

במקרה של תקלה, ניתן להשאיר הודעה קולית בטלפון: 02-9933120.