באפרת קיימים שני מקוואות לשימוש הגברים.


בשכונת הרימון:
רחוב מעלה יערה 1, בסמוך לבית הכנסת הרב תכליתי.
טלפון משרד המועצה הדתית 02-9931772


בשכונת הזית:
רחוב זית שמן 34

טלפון .משרד המועצה הדתית 02-9931772

במקרה של תקלה, ניתן להשאיר הודעה קולית בטלפון: 02-9933120.