בריאות השן

התוכנית מופעלת בשיתוף משרד הבריאות לילדי גן חובה.

במסגרת התוכנית, הילדים נפגשים עם שיננית המלמדת את הילדים על חשיבות בריאות השן וצחצוח נכון. במפגש המסכם הילדים נפגשים עם רופא שיניים המלמד אותם על חשיבות הביקורים אצלו ואף עורך לילדים בדיקת שיניים בסיסית.