בקשה לחינוך ביתי

לידיעה, על פי חוק חלה חובת רישום וביקור בגן עד לקבלת אישור פורמלי מטעם קצין ביקור סדיר. רק לאחר הסדרה פורמלית של חינוך ביתי ניתן לבצע בפועל חינוך ביתי.