תושבים אשר נקלעים למצב כלכלי קשה יכולים לפנות אל ועדת ההנחות של המועצה המקומית אפרת. 
תהליך הפניה כולל מילוי הטפסים המצורפים ושליחתם אל אגף הגביה. 
בקשות שעומדות בקרטריונים המופיעים בחוק יעברו לדיון בועדת הנחות.
הועדה מתכנסת מידי תקופה והדיון בבקשות דיסקרטי .

על פי החוק זכאים להגיש בקשה לועדת הנחות:

"מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות בשל אחת מאלה:
1. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.
2. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי."

אנא דאגו  למלא את כל פרטי המבקש בטופס המצורף.
בקשה אשר תגיע למחלקת גביה ללא כל המסמכים הדרושים תוחזר למבקש עד להשלמת המסמכים החסרים.

 

טופס בקשה להנחה - ועדת חריגים.pdf