מורדות התאנה 

החברה הכלכלית יוזמת ומקדמת כבר למעלה מתשע שנים! תוכנית לבניה ותשתיות של 32 יחידות מגורים במורדות התאנה.

החברה סיימה תכנון מפורט של פיתוח המגרשים, כך שיהיו מוכנים למכרז לשיווק של משרד השיכון. לאחר הכרזה על זוכה ברכישת הקרקע, החברה הכלכלית תפתח את התשתיות במתחם כך שהיזם יוכל לבנות את מבני המגורים.