בית ספר יסודי חדש בתמר

 

בבית הספר כולל  16 כיתות לימוד- 2 כיתות לשכבת גיל.