בין י"ז בתמוז לט' באב מקיים מטה הנוער שיעורים בנושאים שונים.נוער אפרת מוזמן לבוא וללמוד יחד
לוח אירועים בית מדרש